0 Tolerance         Security

 Civile Matrix         Reassurance

 Governance         Consultancy

 Containment         News

 Seminars         Handshake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2018
In Nederland werd de
Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. Al meer dan een jaar voor deze datum hebben overheid en private entiteiten zich bezig gehouden met de implementatie en integratie van de gewenste processen, aanpassingen hiervan, bij organisaties en businesses. Tal van private commerciële initiatieven die mede moesten leiden alle organisaties en businesses in Nederland AVG compliant te maken.


 
Medio 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bij verschillende gelegenheden het bedrijfsleven en de overheid laten weten strenger op te treden als ook steviger en directer te sanctioneren.
Uit verschillende onderzoeken en surveys, gedaan tussen Juni en Augustus 2019, kwam naar voren dat ruwweg 65% van alle Nederlandse entiteiten, nog steeds niet (geheel) AVG compliant is, ondanks de tal van gevolgde commerciële initiatieven. Er is een aanzienlijk verschil tussen 'het idee' hebben het te zijn en het daadwerkelijk te zijn. In toenemende mate wenden entiteiten zich dan ook tot de Ax0 denk tank om een externe review van de aanwezige opgezette processen en procedures. De boetes liegen er niet om. Naast een standaard boete zullen toekomstige boetes zeker een percentage van de bruto omzet gaan behelzen. Iets wat voor kleinere ondernemingen een zeer zware sanctionering kan blijken te zijn.

Graag stellen wij u in de gelegenheid vrijblijvend nog eens naar uw bestaande inrichting te kijken en u handvatten en waardevolle tips aan te reiken om uw situatie nog meer AVG  compliant te krijgen.

 

Wie wij zijn?
Wij zijn
Ax0.io, uw stille kracht...
 
Vraag nu onze geheel vrijblijvende inhouse 
Ax0.ioHandshake aan.