0 Tolerance         Security

 Civile Matrix         Reassurance

 Governance         Index

 Containment         News

 Seminars         Handshake

 

Consultancy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   
 Consultants en professionals van
Ax0.io  kennen de 100% voorspelbaarheid van digitale automatisering.
Waar de risico's zich voordoen, hoe deze aan te pakken en meteen kwaliteit te borgen, meer nog dan dat alleen, deze expertise en ervaring ook doorgeven. 
Consultants en professionalsvan
Ax0.io worden door de gehele EU ingezet voor workshops, seminar, coaching en audits, het aanpakken van deze risico's.
Ax0.io governance is ook het management en betrokken professionals te coachend in de verschillende facetten.

Vandaag de dag is betaalde kennis en expertise in een zeer vluchtige wereld dat moet worden geborgd en voorzien van continuering.
Iets waar door verschillende reden en achtergrond jammergenoeg niet altijd even veel aandacht voor bestaat.
Enig idee wat voor een 'Money Drain' dit voor uw organisatie is?

Waar commercie en de sociale media het meest recente hypen, zoals bijvoorbeeld het 'moeten hebben van purpose' of het hebben over noodzaak van 'online presence'.
Dat is waar Consultants en professionals van
Ax0.io meer acteren onder de radar, zich weinig aantrekkend van deze, vaak, commerciële hypes
Niet alleen om de concurentie niet in de kaart te spelen maar meer nog het veiligheids aspect.
Uiteindelijk wil niemand natuurlijk de 24/24 cyber crime faciliteren.

Ax0
.io
Visie
Ax0.io consultants hebben niet alleen hun sporen en expertise in techniek of louter processen of theoretische kennis of zeer omslachtige procedureel, zoals vaak bij veel dure consultants het geval.
De meeste
Ax0.io consultants en professionals, bezitten naast actuele bagage ook coachende vaardigheden.
Juist vanwege het gegeven dat 'ingewikkeld zelden interessant' is en dure veranderingen vaak volkomen ongewenst.

Hoe we dat doen?
Vraag nu uw geheel vrijblijvende inhouse 
AXHandshake aan.