0 Tolerance         Security

 Civile Matrix         Index

 Governance         Consultancy

 Containment         News

 Seminars         Handshake

 

Reassurance

 

 

 

 

 

 


                                                                       
Digitale automatisering begint met mensen.
Zeer eenvoudig, neem de stroomdraad weg, en 'het' functioneert niet meer.
Dit is exact wat met de ©
Civile Matrix word voorkomen.
De verplichte requirements en checklist, dwingt elke betrokkenen exact te werken en zich zo in professionele zin te onderhouden.

Het gegeven dat alle gewenste of noodzakelijke elementen, processen, procedures eerst op hun plaats dienen te zijn.
Voor een volgende stap kan worden gezet, moeten risico's al zijn belicht, verminderd en vermeden als een standaard, niet incidenteel.
Bij een digitale Reassurance worden wielen niet opnieuw uitgevonden.
Reassurance betekend gewoon sluitende processen en procedures.
Hiaten moeten worden opgespoord en gedicht, maar aan bestaane landschap, governance, gestelde doelen, niets veranderd.
Door een periodieke zg. Re-assurance in te stellen, worden risico's automatisch teruggedrongen, maar ook het algehele bewustzijn op dit vlak onderhouden.
Ax0.io reassurance is krachtige actuele inzichten en best practices combineren met expertise, zonder veranderingen maar behouden en versterken van wat er al is.

Ax0
.io
visie
Er bestaat niet zoiets als een 100% gegarandeerde verzekering.
Hoewel digitaal automatisering een exacte materie is, mensen zijn dat doorgaans zeker niet altijd.
Maar omdat de materie digitaal automatiseren
100% voorspelbaar is, kunnen processen, procedures en het voorkomen van risico's naar een nog hoger plan worden getild. 
 
Ax0.io demonstreert verbetering in de bestaande staat van de organisatie maar toch met verrassend eenvoudige stappen 'standaard en borging', verder verhoogd.

Hoe dat te bereiken?
Vraag nu onze geheel vrijblijvende in house 
AXHandshake aan.